Ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine, katsetamine, reguleerimine ja passistamine

  • Standard EVS-EN 12599:2012