Ettevõttest

Aastal 2021 tähistame me oma 42. aastapäeva. OÜ VARIAX on alguse saanud omal ajal Eesti ühest suurimast projekteerimisinstituudist EESTI TÖÖSTUSPROJEKT, mille ventilatsiooni osakonna koosseisus oli ventilatsiooni seadistusgrupp.

Olulised näitajad

  • Edukas Eesti Ettevõte 2021 ( reiting AA )

  • Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

  • EAK poolt akrediteeritud katselabor L113

Ettevõtte ajaloost

Aastal 2021 tähistame me oma 42. aastapäeva. OÜ VARIAX on alguse saanud omal ajal Eesti ühest suurimast projekteerimisinstituudist EESTI TÖÖSTUSPROJEKT, mille ventilatsiooni osakonna koosseisus oli ventilatsiooni seadistusgrupp.

Ventilatsioonisüsteemide katsetus-reguleerimistöö maht kasvas aasta-aastalt ning EESTI NSV EHITUSKOMITEE leidis, et seadistusgrupp tuleb viia EHITUSE TEADUSLIKU UURIMISE INSTITUUDI alluvusse. ETUI SPKB koosseisus eraldi osakonnana alates 1979.a. jaanuarist. 1988.a. aprillist muudeti ETUI SPKB nimetust. Uueks nimeks sai EHITUSE TEADUSLIKU UURIMISE INSTITUUDI JUURUTUSBÜROO.

1991.a. oktoobrist alates reorganiseeriti juurutusbüroo riiklikuks aktsiaseltsiks VARIAX ning erastamise käigus 1994.a. septembrist eraaktsiaseltsiks VARIAX. 1998.a. augustist kannab firma nimetust OÜ VARIAX.