Mõõteriistad

Kasutusel on Ameerika Ühendriikide firma TSI INCORPORATED digitaalsed mõõturid:

  • VELOCICALC PLUS 9555-P

  • VELOCICALC PLUS 9565-P

Inglismaa firma AIRFLOW DEVOLOPMENTS Ltd digitaalsed anemomeetrid:

  • LCA 6000VA

Müra mõõtmiseks on kasutusel firma Cirrus Optimus CR:152A
müramõõtjad